Globálny prieskum u lymfómových pacientov 2018 je spustený!

Pacienti a rodinní príslušníci, podeľte sa prosím o vašu skúsenosť s ochorením a liečbou a VYPLŇTE tento DOTAZNÍK. Pomôžete nám tým nastaviť podporné služby pre vás a advokačné aktivity smerom k inštitúciám celosvetovo, aj u nás na Slovensku. Ďakujeme

VYPLNIŤ DOTAZNÍK MÔŽTE TU https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=cERxmz7Taro%3D !

V roku 2016 tento dotazník vyplnili pacienti zo 72 krajín, toto je PRVÝKRÁT, čo sa do neho zapája AJ SLOVENSKO!! Pridajte aj Váš hlas do tejto celosvetovej diskusii o skúsenosti pacientov s ochorením a liečbou lymfómu.

Z výsledkov prieskumu v roku 2016 vyplynulo, že viac ako 60% pacientov zaznamenalo zníženie svojej vlastnej nezávislosti v dôsledku diagnózy lymfóm. A ČO VAŠA SKÚSENOSŤ? 

Ďakujeme

Pridaj komentár