Informačné kartičky u vášho onkohematológa

Chcete mať kontaktné údaje na naše združenie vždy poruke, napr. v peňaženke? Malé informačné kartičky budú dostupné u vášho onkohematológa, ak sa zúčastnil odborného kongresu Lymfómové fórum 2019. V prípade, že ich Váš onkohematológ nemá, dajte mu na nás kontakt (oz@lymfom.sk) a my ich radi pošleme.

Tlačová správa 6.11.2017

TLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava, 6. novembra 2017 Na Slovensku zaostávame v klinických skúšaniach liekov na lymfóm Dostupnosť štandardnej aj inovatívnej liečby lymfómu je na Slovensku porovnateľná s krajinami západnej Európy. Svedčia o tom aj výsledky celosvetového prieskumu Lymphoma Coalition. Slovensko však výrazne zaostáva v zapájaní pacientov do klinických štúdií. V porovnaní so zahraničím je ich …

Na Slovensku chýbajú klinické štúdie pre lymfómových pacientov

Pre pacientov s návratom ochorenia alebo komplikovaným stavom môže byť riešením a aj záchranou života účasť na klinickom skúšaní liekov. Takúto možnosť na Slovensku skoro vôbec nemáme. Lymfoma Slovensko je aktívnym členom globálnej lymfómovej organizácie Lymphoma Coalition, v spolupráci s ktorou sme vytvorili správu, kde porovnávame dostupnosť liečby a klinických …

Príbeh Majky – Hodgkinov lymfóm s relapsom

Tieto slová patria všetkým ľuďom na svete. Dobrým, zlým, smutným i veselým. Sú to slová o mojom živote, o mojom zmýšľaní a chápaní života. Je to list, ktorých adresátmi ste vy, a je len na vás, čo s tými slovami ďalej urobíte. Môžete ich zavrhnúť, môžu vám niečo dať. Nie …