Lymfoma daruje 800 € rodine pacienta – súťaž vyhlásená

Nášmu združeniu venovali finančné prostriedky vyzbierané na vlastnej svadbe novomanželia Majka a Peťo, ktorým veľmi pekne ďakujeme.

Organizačný tím Lymfoma Slovensko sa rozhodol tento dar priamo darovať rodine pacienta, ktorá je kvôli liečbe v náročnejšej finančnej situácii.

Ak sa chcete uchádzať o finančný príspevok 800 €, opíšte nám v stručnosti Vašu situáciu alebo situáciu rodiny s pacientom chorým na lymfóm alebo leukémiu, ktorému by dar mohol pomôcť.

Správy so stručným príbehom/opisom situácie posielajte emailom na oz@lymfom.sk alebo súkromnou správou na našej facebookovej stránke, uveďte prosím aj meno a telefónny kontakt na člena uvedenej rodiny. Príbehy môžete posielať do nedele 25. novembra 2018.

Zo všetkých príbehov bude trojčlennou komisiou zloženej z členov Správnej rady vybraný jeden príbeh. Výsledky budú oznámené na webe, facebooku a osobne na vianočnom stretnutí Lymfoma Slovensko, 9.12. v Nitre.

Príbehy uverejňovať nebudeme a nebudú ani iným spôsobom šírené.

Ďakujeme.